Thiên Long 3 Miền tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Hz
106
Tiêu Dao
2
EMD
105
Võ Đang
3
KETAMIN
104
Võ Đang
4
BOSS
104
Võ Đang
5
Ha
103
Võ Đang
6
IS
103
Võ Đang
7
B߷i
103
Võ Đang
8
Hx
102
Võ Đang
9
Ala
101
Tiêu Dao
10
oMng
101
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

15-5


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

⚡Buớc 1:Lạc dương đến 288.307 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

⚡Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Tuờng x1 để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm,Nhiễm Tễ Cấp 3,Tuyển Đòan cấp 3,mỗi thứ x10

⚡Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 276.316 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

⭐Chúc các bạn thành công ⭐
Tin tức khác